Általános információk

 

Főváros: Lisszabon

Terület: 92.212.000 km2

Népesség: 10,4 millió fő

Hivatalos pénznem: EUR

Hivatalos nyelv: portugál

 

Fontosabb gazdasági mutatók

Fontosabb gazdasági mutatók

Mutató megnevezése

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

GDP értéke (folyó áron)

Mrd USD

221,36

242,31

239,99

229,03

253,98

 

251,95

GDP változása (reál)

%

3,51

2,85

2,7

-8,3

5,

6,7

Egy főre jutó GDP folyó áron

USD/ fő

21 490,43

23 562,55

 

23 330,8

22 242,4

24 598,5

24,274

Infláció (HICP)

 

1,4

0,99

 

0,34

 

0,0

1,3

7,8

Munkanélküliségi ráta

%

8,87

6,99

6,46

6,79

6,6

5,8

Export értéke

Mrd USD

94,57

105,27

104,41

84,85

105,74

126,09

Import értéke

Mrd USD

92,34

104,15

103,33

89,76

112,99

132,49

IFDI állomány

Mrd USD

10,68

10,68

7,85

7,85

10,32

3,99

7,85

 

OFDI állomány

Mrd USD

2,28

1,45

1.63

-1,74

-1,57

-

Forrás: https://data.worldbank.org

 

 

Kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok:

Magyarország - Portugália kereskedelmi kapcsolatok (millió euró)

Időszak

Import

Export

Áruforgalom

Külkereskedelmi egyenleg

2020

177,8

477,4

655,2

299,6

2021

269,8

593,8

863,6

324,0

2022

272,2

679

951,2

406,8

Változás 2022/2021

0,8%

14,2%

10,1%

25,5%

 

Forrás: KSH

Portugália 27. legfontosabb export, és 37. legfontosabb import partnerünk.  Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk folyamatosan növekszik, 2022-ben importunk meghaladta a 272 millió, exportunk a 578 millió eurót. A fenti táblázat az öt fő termékcsoport külkereskedelmi forgalmának alakulását mutatja.

Gazdaságpolitikai célok

Portugália középtávú gazdaságpolitikai céljait a 2020 őszén kidolgozott Helyreállítási és Rugalmassági Terv határozza meg, melynek alappillérei a „Szociális rugalmasság” a „Digitális Átmenet” és a „Zöld Átmenet”.

Hosszú távú célok továbbá:

 • A költségvetési stabilitás megalapozása;
 • munkanélküliségi ráta csökkentése;
 • foglalkoztatottság struktúrájának javítása:
 • fiatal munkavállalók elhelyezkedési esélyeinek és megtartásának fejlesztése;
 • a munkaerőpiacot nagymértékben meghatározó határozott idejű munkaszerződések arányának csökkentése;
 • külföldi működőtőke beruházások ösztönzése;
 • exportfejlesztés;
 • az elmúlt években egyre nagyobb tömegeket érintő lakhatási válság megoldása, melynek érdekébe a Kormány kidolgozta a „Mais habitação” – „Több lakhatás” elnvezésű törvénycsomagot

 

Kormányzati szektorális/beruházási fókusz:

 • tengeri és szárazföldi infrastruktúra fejlesztés
 • digitalizáció
 • erdő- és mezőgazdaság
 • megújuló / zöldenergia

 

Adófajták:

Jövedelemadók

 • IRS (személyi jövedelemadó)

Magánszemélyekre kivetett adó, amely a kategóriák szerint változik:

Adóköteles jövedelem (euró)

Normál érték (A)

Átlagos érték (B)

7479 euróig

14,5%

14,5%

7 479 eurótól 11 284 euróig

21%

16,69%

11 284 eurótól 15 992 euróig

26,5%

19,58%

15 992 eurótól 20 700 euróig

28,5%

21,61%

20 700 eurótól 26 355 euróig

35%

24,48%

26 355 eurótól 38 632 euróig

37%

28,46%

38 632 eurótól 50 483 euróig

43,5%

31,99%

50 483 eurótól 78 834 euróig

45%

36,67%

Több mint 78 834 euró

48%

 

 • IRC (Társasági jövedelemadó)

Az országban működő vállalatok jövedelmére vetik ki.

A normál társasági adó (IRC) kulcsa:

 • 21% a szárazföldi Portugáliában
 • 20% Madeira autonóm régiójában
 • 16,8% az Azori-szigetek autonóm régiójában.

Azon kis- és középvállalkozások esetében, amelyek fő tevékenységként mezőgazdasági, kereskedelmi vagy ipari gazdasági tevékenységet folytatnak, az első 25 ezer euróra 17%-os, a fennmaradó részre a normál kulcs vonatkozik.

A Portugáliában székhellyel vagy állandó telephellyel nem rendelkező vállalatok esetében 25%-os kulcsot kell alkalmazni, kivéve a következő jövedelmeket, ahol az arány 35%.

 • nyeremények sorsoláson, totó-lottón, lottójátékon vagy bármilyen sorsoláson és versenyen
 • bevétel, amelyet egy vagy több tulajdonos nevében, de azonosítatlan harmadik fél nevében nyitott számlákon fizetnek ki vagy bocsátanak rendelkezésre
 • egyértelműen kedvezőbb adózási rendszer hatálya alá tartozó országban, területen vagy régióban székhellyel rendelkező társaságok által szerzett bevétel .
 • pótdíj (Derrama)

Hozzáadható az IRC-hez, amely önkormányzatonként és az üzlet volumentől függően kerül meghatározásra.

Vagyonadók

 • IMI (önkormányzati adó)

Az önkormányzatok joghatósága alá tartozó adó, amelyet épületekre és építményekre vetnek ki.

 • IMT (ingatlanszerzési adó)

Az ország területén található ingatlanok tulajdonjogának átruházására vonatkozik.

 • IS (bélyegilleték)

Ez egy fix összeg (vagy százalék), amelyet különféle kereskedelmi cselekmények vagy szerződések végrehajtása során számítanak fel, beleértve az ingatlanvásárlást, beleértve az ingyenes áruszállítást is.

Autóadózás

 • IUC (egységes forgalmi adó)

Egy éves adó, amelyet az országban regisztrált összes járműre kivetnek.

 • ISV  ( járműadó)

Egyszer kell fizetni, amikor járművet vásárol. Az esetek túlnyomó többségében már benne van az autó eladási árában.

Fogyasztási adók

 • IVA (általános forgalmi adó)

Ez a legfontosabb fogyasztási adó, európai szinten is, de terméktől, szolgáltatástól vagy tevékenységtől függően változó, 6%, 13% vagy 23% lehet. 2023 áprilisától a kormány 46 alapvető élelmiszertermékre 0%-os ÁFA-kulcsot vezetett be az infláció hatásainak mérséklésére.

Különleges fogyasztási adók

 • ISP (kőolaj- és energiatermékek adója)

A kőolaj- és energiatermékekre összpontosít. Alapvetően az üzemanyag-fogyasztás megadóztatására szolgál

 • IABA (alkohol és alkoholtartalmú italok adója)

Az alkoholos és erjesztett italokra, valamint a Portugáliában értékesített etil-alkoholra vonatkozik .

 • IT (dohányadó)

A dohányra, a cigarettára, a szivarra, a sodorható dohányra és az elektronikus cigarettára vonatkozik.

 

Kereskedelmi kapcsolatok

Üzleti attitűd, üzletkötési kulturális sajátosságok

A portugál üzleti kultúra szinte minden lényegi aspektusában megegyezik a Magyarországon kialakult üzleti gyakorlattal, szokásrendszerében szignifikáns eltérések nem jellemzőek.

Mind a fizetési módok megválasztásánál, mind az egyéb üzleti kockázatok mérséklése érdekében javasoljuk a Magyarországon is bevett gyakorlat alkalmazását (pl.: új üzleti partner első vásárlásánál a vevő adatainak ellenőrzése, nagy összegű értékesítés esetén előleg kérése vagy akkreditív nyitása).

Cégalapítás

1. Győződjön meg arról, hogy legálisan indíthat vállalkozást Portugáliában

Cégalapításhoz portugál tartózkodási kártyával, a portugál adóhivataltól kapott adószámmal (NIF) és társadalombiztosítási számmal kell rendelkezni.

2. Válasszon nevet cégének

Válasszon egy nevet, és ellenőrizze, hogy az nem szerepel-e már a portugál cégnevek nyilvántartásában. Ha nem, regisztrálja cége nevét a Certificado de Admissibilidade néven ismert Validációs Tanúsítvánnyal , amelyet a Nemzeti Cégjegyzék bocsát ki, és 75 euróba kerül. A tanúsítvány általában 3 hónapig érvényes.

3. Válassza ki az üzleti struktúrát – Vállalattípusok Portugáliában

Portugáliában többféle jogi struktúra létezik a vállalkozások számára, amelyeket a portugál társasági kódex szabályoz. Ki kell választania azt, amelyik a legjobban illeszkedik vállalati struktúrájához.

 

 • Zártkörűen Működő Részvénytársaság: Sociedade por Quotas néven ismert. Ezekhez minimum két partnerre és minimum 5000 eurós tőkebefektetésre van szükség. A részvényeseknek részvényenként legalább 100 eurót kell fizetniük, és valamennyien bevonhatók az üzleti vagyon által fedezett adósságok fedezésére.
 • Nyilvánosan Működő Részvénytársaság: Sociedade Anomina néven ismert, legalább öt részvényesre és 50 000 eurós minimális tőkebefektetésre van szükség. A részvényesek a részvényértékükig terjedő tartozásokért felelnek.
 • Partnerség: A Sociedade em Nome Colectivo néven ismert partnerséghez legalább két partnerre van szükség, és felelősségük kiterjed a személyes vagyonra is, amely a vállalat bármely tartozásának fedezésére használható.
 • Korlátolt felelősségű partnerség: A Sociedade em Comandita néven ismert , legalább két olyan partnerre van szükség, akik az üzletet irányítják, és korlátlan felelősséggel rendelkeznek, beleértve a személyes vagyont, valamint olyan csendes partnereket, akik tőkét adnak, és ahol felelősségük az általuk befektetett összegre korlátozódik.
 • Szövetkezet: A szövetkezetek non-profit szervezetek, amelyek a szövetkezeti modellek elvein keresztül működnek.
 • Egytagú Korlátolt Felelősségű Társaság: Sociedade Unipessoal por Qutas néven ismert , ahol egy személy vezet egy vállalkozást, de az adósság az üzleti eszközökre korlátozódik. Ehhez minimum 5000 eurós tőkebefektetés szükséges.
 • Egyéni Korlátolt Felelősségű Társaság: Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada néven ismert, ez hasonló az egytagú korlátolt felelősségű társasághoz. Az 5000 eurós tőkebefektetésnek azonban legalább kétharmadának készpénzt kell tartalmaznia.
 • Egyéni kereskedő: Empresario em Nome Individual néven ismert, ez az önfoglalkoztatás egyik formája, ahol egy személy üzletszerűen kereskedik. Nincs minimális tőkekövetelmény, és az egyéni vállalkozók korlátlanul felelősek az üzleti tartozásokért.

A szabadúszók különböznek az egyéni kereskedőktől, de hasonlóak, anélkül, hogy állandó helyről (például fodrászról) üzletként működnének. A szabadúszók maguk fizetik a jövedelemadót (IRS) és a társadalombiztosítási járulékot, de nem fizetnek társasági adót.

4. Alapítsa meg cégét

A név és társasági forma kiválasztását követően a cég alapító okiratának aláírása online is lehetséges. Kb. 360 euróba kerül, és 1-2 napon belül nyilvántartásba veszik a céget, megkapja az adószámot (NIF) és a társadalombiztosítási számot. Az okirat konkrét információkat tartalmaz a cégről, például a társaság típusát, az egyes partnerek tőkerészesedését stb.

5. Tevékenység elindítása

Portugáliában a cégeknek kötelező könyvelővel rendelkezniük. Az okiratok aláírását követően a cég  könyvelője segíthet bankszámla létrehozásában a cég számára. Az IBAN adatokkal a könyvelő regisztrálja a cég tevékenységét az adóhivatalnál

Külkereskedelmi engedélyezési rendszer

A portugál külkereskedelmi rendszer – a többi EU tagországhoz hasonlóan – teljes mértékben liberalizált. Különleges előírások a dohány- és alkoholtermékekre, kőolajszármazékokra és a gépjárművekre vonatkoznak, amelyekre külön adót kell fizetni. Kereskedelmi mintákat szabadon lehet küldeni. Ideiglenes import történhet: tranzit, feldolgozás, átmeneti raktározás és átmeneti behozatal céljából.

Vámtarifák

Portugália a Közösségi Integrált Vámtarifa Rendszer (TARIC) harmonizált vámtarifáit használja. A Magyarországról Portugáliába érkező termékek, az EU vámuniójának két tagországról lévén szó, vámmentesek.

Forgalomba hozatali engedélyek

 Az importált áruk forgalomba hozatalát EU előírások szabályozzák, amelyeket Portugália maradéktalanul átültetett a saját jogrendszerébe.

Közbeszerzési rendszer

Portugáliában a közbeszerzések kötelező kiírása online rendszerben a www.base.gov.pt honlapon keresztül történik.

Üzletfejlesztési szervezetek

 • AICEP Portugal Global - Trade & Investment Agency (állami kereskedelemfejlesztési és befektetésösztönzési ügynökség) https://www.aicep.com/
 • Budapesti képviselet: AICEP Portugál Kereskedelmi Hivatal Telefon: +36 1 488 7865 E-mail: aicep.budapest@portugalglobal.pt
 • Kereskedelemfejlesztéssel foglalkozó egyéb intézmények:
 • AIP-CCI (Associação Industrial Portuguesa – Portugál Iparszövetség) https://www.aip.pt/ 
 • CCIP (Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa; Portugál Kereskedelmi és Iparkamara) https://www.ccip.pt/pt/
 • Magyar-portugál üzleti szervezet: Portugál-Magyar Kereskedelmi Kamara

 

Kapcsolatfelvétel, partnerkeresés javasolt módja

Az EU klasszikus piacaihoz hasonlóan a kapcsolatépítés történhet kiállításokon, üzletfejlesztési szervezeteken, szakmai szövetségeken keresztül, vagy akár közvetlenül a disztribútorok megkeresésével. A legpraktikusabb kapcsolatfelvételi mód ágazatfüggő, így konkrét termékkörök kapcsán javasoljuk a KGA megkeresését.

 

Elérhetőségek:

Dr. Pekári-Vékei Judit KGA

Magyarország Nagykövetsége – Lisszabon

Cím: Calçada de Santo Amaro 85. 1349-042 Lisboa

Email: judit.vekei@mfa.gov.hu  

Hivatali telefonszám: 00 351 21 364 5928

Mobil telefonszám: 00 351 936 750 026