A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGSZERZÉSE NYILATKOZATTÉTELLEL

 

A magyar állampolgárság megszerzésének egyik jogcíme a köztársasági elnökhöz címzett, az erre rendszeresített nyomtatványon előterjesztett írásbeli nyilatkozat. A nyilatkozattételre jogosult személyek körét a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. § (1) bekezdésének a)-c) pontjai határozzák meg.

Milyen esetekben szerezhető meg, illetve szerezhető vissza magyar állampolgárság nyilatkozattétellel?

 • Lakóhelyétől függetlenül szerezheti vissza magyar állampolgárságát az, aki állampolgárságát az alábbi esetek egyikével veszítette el:
 • állampolgárságától az 1947. évi X. törvény és az 1948. évi XXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1948. évi LX. törvény, illetve az állampolgárságról szóló 1957. évi V. törvény alapján megfosztották;
 • 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. között a magyar állampolgárság kötelékéből elbocsátották;
 • Németországba áttelepülésre kötelezett személy volt;
 • Lakóhelyétől függetlenül szerezheti meg a magyar állampolgárságot az, aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1-je előtt született, és születésével nem vált magyar állampolgárrá a korabeli szabályozás értelmében.
 • Hontalan személy nyilatkozattal szerezhet magyar állampolgárságot, ha Magyarországon élő külföldi állampolgár szülőktől Magyarországon született és születésével nem szerezte meg szülei külföldi állampolgárságát, feltéve, hogy születése napján szülei magyarországi lakóhellyel rendelkeztek. A nyilatkozatot a kérelmező 19. életévének betöltéséig teheti meg, ha a kérelem benyújtása előtt legalább öt éven át Magyarországon lakott. Amennyiben ezek a feltételek nem állnak fenn és a kérelmező hontalan, akkor a magyar állampolgárságot honosítási eljárás keretében kedvezményesen szerezheti meg.

A nyilatkozatot személyesen, az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani!

Csatolandó okiratok:

 • a születési anyakönyvi kivonat;
 • családi állapotot igazoló okmány;
 • az elbocsátottak esetében a lehetőségekhez képest az eredeti elbocsátási okirat;
 • hontalan személy esetén  a hontalanság igazolására vagy valószínűsítésére szolgáló okirat;
 • 1957. október 1-je előtt magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától született személy esetén szülők házassági és anyja születési anyakönyvi kivonata.