Ideiglenes magánútlevél igénylése
 

Az ideiglenes magánútlevél Magyarországra történő egyszeri beutazásra jogosít, a belépést követően újabb utazásra nem használható, ahhoz magánútlevél vagy személyazonosító igazolvány szükséges. 

A hazatérésre szóló ideiglenes magánútlevél kiállításának eljárási ideje az utazás sürgősségének (például bajba jutott magyar turista utazik haza) függvényében változhat.

Az ideiglenes magánútlevél érvényességi idejét a bemutatott repülőjegyhez igazodóan állapítjuk meg

Az ideiglenes útlevelet hazaérkezést követően 5 munkanapon belül le kell adni a központi okmányirodában vagy valamely járási hivatalnál.

Ideiglenes magánútlevél igényelhető:

Ha a magyar állampolgár rövid időre (pl. turizmus) utazott be Portugáliába, de valamilyen oknál fogva úti okmány nélkül maradt, feltéve, ha új  állandó úti okmány beszerzése – idő hiányában – már nem lehetséges. Ebben az esetben az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet előzetes időpontfoglalással, a lisszaboni konzuli hivatal ügyfélfogadási idejében (hétfő, szerda, péntek 9.00-12.00 óra között) lehet személyesen benyújtani. 

A fenti esetekben a kérelem benyújtására a consulate.lis@mfa.gov.hu e-mailre írt előzetes kérés alapján biztosítunk időpontot, valamint a nagykövetség telefonszámán keresztül. Ügyfélfogadási időn kívül a Call Center alábbi elérhetőségén jelezzék az igényt: 00 36 80 36 80 36, vagy írjon szöveges üzenetet a Viber: 06 30 36 36 555 és a WhatsApp: 06 30 36 36 111 elérhetőségekre.

Kérjük, hogy az emailben részletesen ismertessék az ideiglenes magánútlevél kiállítását alátámasztó körülményeket.  

Amennyiben a fentiekben felsorolt sürgősségre okot adó körülmény nem áll fenn, a tartósan Portugáliában élő magyar állampolgárnak állandó magánútlevelet vagy személyi igazolványt kell igényelnie. Az állandó magánútlevél vagy személyi igazolvány hiánytalan benyújtása esetén a kérelmezéstől számított 4-8 héten belül érkezik ki.

 

II. Mit kell benyújtani a kérelemmel?

Általános követelmények

  • Adatlap konzuli ügyintézéshez kitöltése
  • Amennyiben rendelkezésre áll, a személyazonosításra alkalmas bármilyen fényképes okmány (pl. vezetői engedély) bemutatása
  • Az útlevél, személyazonosító igazolvány eltulajdonításról, elvesztéséről kiállított portugál rendőrségi jegyzőkönyv
  • Hazautazásra szolgáló repülőjegy bemutatása nyomtatott formában
  • Az ideiglenes magánútlevél kiállításának konzuli díját (30EUR) bankártyával tudjuk kiegyenlíteni

További követelmények 18 év alatti magyar állampolgár esetén

  • A gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata. Amennyiben a gyermek születését Magyarországon még nem anyakönyvezték, a mindkét szülő nevét tartalmazó portugál születési anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges.
  • Mindkét szülő érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya (útlevél vagy személyi igazolvány);
  • Mindkét szülő jelenléte a konzuli hivatalban az alábbi kivétellel:
  • Ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy korábban még nem rendelkezett magánútlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal, a kérelemnyomtatványon a „szülői nyilatkozat” részt mindkét szülőnek (törvényes képviselőnek) együttesen alá kell írnia. Ha csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a személyesen megjelenni nem tudó szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság, a másik konzuli kerületben működő konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, az úti okmány kiállításához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyeleti jog megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot.

 

  • Ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy korábban már rendelkezett magánútlevéllel vagy a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolvánnyal, de az megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, elegendő, ha az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet csak az egyik szülő írja alá és nyújtja be, a másik szülő (törvényes képviselő) hozzájáruló nyilatkozatát nem kell csatolni. Az ideiglenes útlevelet ebben az esetben csak a korábbi utazási okmány érvényességi idejéig szóló érvényességgel lehet kiállítani.

 

 

A továbbutazás- és továbbtartózkodás céljából kiállított ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtása

 

A kérelem benyújtásakor a konzuli tisztviselő ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát és a továbbutazás céljára szolgáló ideiglenes magánútlevélre való jogosultságát. A továbbutazás céljára szolgáló ideiglenes magánútlevél nemcsak hazatérésre, hanem továbbutazásra, illetve továbbtartózkodásra is jogosít.

A bemutatandó iratokról bővebben itt olvashat: https://nyilvantarto.hu/hu/utlevel#iratok

Kiskorú, illetve gondnokolt személy továbbutazásra- és továbbtartózkodásra jogosító ideiglenes magánútlevél iránti kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújtja be és írja alá.