Fontos információ a Magyarországra történő beutazás szabályairól !

**Magyar állampolgárok beutazása Magyarországra**

Magyar állampolgárok érvényes úti okmánnyal (útlevél vagy személyazonosító igazolvány) beutazhatnak Magyarországra.
A belépők kötelező egészségügyi vizsgálaton esnek át. Akiknél az egészségügyi vizsgálat koronavírus-fertőzés gyanúját állapítja meg, a kijelölt karanténban (pl. kórházi karantén) kerülnek elhelyezésre. Akiknél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, ők is kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön hatósági házi karanténnak alávetni magukat. E személyeket a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi, a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását pedig a rendőrség ellenőrzi. Az egészségügyi vizsgálatra, karanténra vonatkozó további kérdéseivel kérjük, forduljon a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz.

**Külföldi állampolgárok beutazása Magyarországra**

Magyarországra főszabályként magyar állampolgárokon kívül azok az EGT állampolgárok (az Európai Unió, Svájc, Norvégia, Izland és Liechtenstein állampolgárai) utazhatnak be, akik magyar regisztrációs igazolással vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkeznek.

A fentieken kívül méltányossági döntés iránti kérelmet lehetséges előterjeszteni. A kérelmet a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes bírálja el. A méltányossági döntés iránti kérelem 2020. május 13-tól kizárólag elektronikus úton, az erre a célra létrehozott elektronikus űrlapokon, magyar nyelven terjeszthető elő az alábbi linken: 

http://www.police.hu/ugyintezes-dokumentumok/hu!ugyintezes!elektronikus-ugyintezes!meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz-1?fbclid=IwAR0z5df8RmMre6vJ-eHzDfW0x9qgLqPx--nNPEnVbg1SgsI2SATjS7WvGSs

Különös méltánylást érdemlő esetnek számít: magyar állampolgár külföldi állampolgár családtagjának beutazása; részvétel magyarországi hatósági eljárásban; üzleti tevékenység vagy munkavégzés; egészségügyi ellátás igénybevétele; vizsgakötelezettség teljesítése; közeli hozzátartozó temetése.
A következő szükséges megadni a kérelemben:
• Név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság
• Úti okmány száma
• Elérhetőség: telefonszám és e-mail cím
• A kérelem indokolása, különös méltányosságot megalapozó ok megjelölése (csatolva a kérelem különös méltánylást érdemlő elbírálásának indokát igazoló irat másolatát)
• Belépés időpontja és helye, belépés módja
• A kérelemmel érintett személyek száma és adataik
• A beutazó személyek lakcíme
• A karantén helye

http://www.police.hu/…/hu!ugyintezes!elektronikus-ugyinteze…